Husmannsplassen i Paradisgrenda

Bjønnåsen er en gammel husmannsplass med flere verneverdige hus. Gården er også kjent under navnet Øvre Hanseplass, men vi valgte å ta i bruk det gamle navnet da vi overtok stedet.

Plassen ligger som en av seks tidligere husmannplasser under prestegården høyt oppe i lia i Paradisgrenda i Rollag. Navnet Paradisgrenda vitner om at det til tross for harde kår var godt å være husmann i denne delen av bygda. Grenda ligger sørvendt, med flott utsikt sørover dalen. Begrensede innmarksarealer førte til effektiv utnyttelse av utmarka, noe som bidro til å skape et åpent og sterkt kulturpåvirket landskap. Husmannsvesenet i Paradisgrenda opphørte i 1926, etter at husmenn i Norge i 1924 fikk en lovbestemt rett til å kjøpe eiendommen de drev.  

Husene på gården er oppført i siste halvdel av 1800-tallet, og er fremhevet som et av kommunens bevaringsverdige tun. En stor lønn ruver i tunet, og rydningsrøyser, steingarder og gamle hustufter preger kulturlandskapet.

Høst på Bjønnåsen

Sommer på Bjønnåsen

...og vi klager ikke på utsikten